พื้นที่ให้เช่า

ประกาศพื้นที่ให้เช่า

23,000 บาท/เดือน

iPLACE PARK Laem Chabang

48 sq.m.

60,000 บาท/เดือน

iPLACE PARK Laem Chabang

128 sq.m.

23,000 บาท/เดือน

iPLACE PARK Laem Chabang

48 sq.m.

39,000 บาท/เดือน

iPLACE PARK Laem Chabang

96 sq.m.

42,000 บาท/เดือน

iPLACE PARK Laem Chabang

88 sq.m.

20,000 บาท/เดือน

iPLACE PARK Laem Chabang

48 sq.m.

58,000 บาท/เดือน

iPLACE PARK Laem Chabang

144 sq.m.

9,900 บาท/เดือน

iPLACE PARK Laem Chabang

12 sq.m.

26,000 บาท/เดือน

iPLACE PARK Laem Chabang

48 sq.m.

26,000 บาท/เดือน

iPLACE PARK Laem Chabang

48 sq.m.

81,000 บาท/เดือน

iPLACE PARK Laem Chabang

153 sq.m.

35,000 บาท/เดือน

iPLACE PARK Laem Chabang

66 sq.m.

52,000 บาท/เดือน

iPLACE PARK Laem Chabang

99 sq.m.

28,000 บาท/เดือน

iPLACE PARK Laem Chabang

45 sq.m.

RW3

7,000 บาท/เดือน

iPLACE PARK Laem Chabang

9 sq.m.

26,000 บาท/เดือน

iPLACE PARK Laem Chabang

48 sq.m.

16,000 บาท/เดือน

iPLACE PARK Laem Chabang

23 sq.m.

15,000 บาท/เดือน

iPLACE PARK Laem Chabang

21 sq.m.

81,000 บาท/เดือน

iPLACE PARK Laem Chabang

214 sq.m.

9,000 บาท/เดือน

iPLACE PARK Laem Chabang

12 sq.m.

9,000 บาท/เดือน

iPLACE PARK Laem Chabang

12 sq.m.

RR2

41,000 บาท/เดือน

iPLACE PARK Laem Chabang

66 sq.m.

79,000 บาท/เดือน

iPLACE PARK Laem Chabang

210 sq.m.

78,000 บาท/เดือน

iPLACE PARK Laem Chabang

126 sq.m.

RR1

29,000 บาท/เดือน

iPLACE PARK Laem Chabang

54 sq.m.

6,000 บาท/เดือน

iPLACE PARK Laem Chabang

7 sq.m.

7,000 บาท/เดือน

iPLACE PARK Laem Chabang

7 sq.m.

89,000 บาท/เดือน

iPLACE PARK Laem Chabang

144 sq.m.