สำนักงานให้เช่า

ประกาศพื้นที่ให้เช่า

59,000 บาท/เดือน

iPLACE PARK Lat Krabang

100 sq.m.

46,000 บาท/เดือน

iPLACE PARK Lat Krabang

18 sq.m.

28,000 บาท/เดือน

iPLACE PARK Lat Krabang

33 sq.m.

46,000 บาท/เดือน

iPLACE PARK Lat Krabang

66 sq.m.

12,000 บาท/เดือน

iPLACE PARK Lat Krabang

16.5 sq.m.

15,000 บาท/เดือน

iPLACE PARK Lat Krabang

15 sq.m.

47,000 บาท/เดือน

iPLACE PARK Lat Krabang

80 sq.m.

35,000 บาท/เดือน

iPLACE PARK Lat Krabang

50 sq.m.