ห้องประชุม

สิ่งอำนวยความสะดวก

ระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง

พื้นที่จอดรถ

พื้นที่จอดรถจักรยานยนต์

ห้องน้ำ

ร้านอาหาร

ร้านสะดวกซื้อ

บริการห้องเช่าเก็บของ

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้อง

ไฟฟ้า

WIFI

ทำเลที่ตั้ง

แบบฟอร์มสำหรับจองพื้นที่